Het belang van het recht in onze samenleving

 

het-belang-van-het-recht

 

Iedereen komt elke dag in aanraking met het recht. In zijn werk, in zijn omgang met familie en vrienden of in zijn contacten met de overheid. Maar ook als huurder of eigenaar van een woning, bij het boodschappen doen in een supermarkt. Of als verkeersdeelnemer, als patiënt, als dader of slachtoffer van een strafbaar feit.

In de eerste bijeenkomst wordt de aandacht besteed aan de vraag wat recht inhoudt, welke rechtsbronnen kunnen worden onderscheiden en welke functies het recht heeft in onze samenleving. Ook wordt stilgestaan bij de plaats van de rechterlijke macht in ons rechtsbestel.

In de andere drie bijeenkomsten wordt telkens uitgegaan van een actuele casus. Aan de hand hiervan worden drie specifieke onderdelen van het recht nader belicht: het personen- en familierecht, het verbintenissenrecht en het strafrecht.

Data

Donderdag 17, 24, 31 januari 2019

7 februari 2019

Tijd

10.00 - 12.00 uur

Locatie

CC Jan van Besouw

Docent

Mr. H. van Tartwijk

Kosten 

€ 38,00 inclusief koffie/thee

Contactpersoon

Klik hier en log vervolgens in voor de contactgegevens.