Community Care

community-care 2

 

Community Care behelst een landelijk vernieuwend project waarbij kwetsbare ouderen zorg en ondersteuning krijgen over de grenzen van de stelsels heen. Zonder naar diverse loketten te verwijzen krijgen mensen direct de juiste zorg en ondersteuning waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. Want vaak hebben mensen geen extra zorg nodig, maar zijn er andere zaken die opgelost moeten worden zodat ze kunnen blijven leven in hun vertrouwde omgeving. Dit alles gebeurt met de hulp van een zogeheten leefcoach. Kenmerkend daarbij is dat deze coach ‘doorzettingsmacht ‘heeft en afspraken kan maken zonder tussenkomst van gemeente, verzekeraar of zorgkantoor. 

De heer A. Vlemmix, directeur-bestuurder van Stichting Mariaoord, wil ons hier graag het een en ander over vertellen. Het motto van de stichting is ‘kleinschalig anders’. Vlemmix is de kartrekker van de samenwerking in Dongen en wil mensen graag kennis laten maken met dit project.

 

Datum Donderdag 13 oktober 2022
Tijd 19.45 - 22.00 uur *
Locatie CC Jan van Besouw
Spreker De heer A. Vlemmix
Kosten € 5,00 inclusief koffie/thee
Uiterste
Inschrijfdatum
15 september 2022
Contactpersoon: Birgitta Naber
de contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina, u kunt deze
alleen zien als u bent ingelogd

Belangstellenden zijn welkom. Kosten € 7,50 inclusief koffie/thee,
te voldoen aan ingang van de zaal.

*Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn, zodat de spreker
ongestoord aan de lezing kan beginnen.