geannuleerd

Culturele Club - 6 museumbezoeken 2020 - 2021

 

culturele-club-info-20-21

 

Ook dit jaar bezoeken de deelnemers van de Culturele Club in groepsverband zesmaal een, zo mogelijk actuele, tentoonstelling in verschillende musea. Museumgidsen geven in een rondleiding van circa een uur informatie over de betreffende tentoonstelling.
Het is helaas niet mogelijk om nu al aan te geven welke plaatsen, welke musea en welke tentoonstellingen in het seizoen 2020-2021 zullen worden bezocht, maar het uiteindelijke programma zal gevarieerd zijn. Er is aandacht voor schilderkunst, beeldhouwkunst en andere kunstvormen uit verschillende stromingen en perioden. 

De Culturele Club bestaat uit twaalf groepen en elke groep bestaat uit maximaal 18 deelnemers, waaronder de groepsleidster. Op dinsdagen, woensdagen en donderdagen worden de musea bezocht. Streeftijd aanvang rondleiding is 12.00 uur; daarvoor drinkt men in het museumcafé gezamenlijk koffie/thee. Er is geen aanvullend programma na de rondleiding.
Houd er rekening mee dat het reizen met openbaar vervoer, de loopafstand naar het museum en de rondleiding enige fysieke inspanning vergt.

Op de website www.vrouwennetwerkgoirle.nl is vanaf medio augustus en december vermeld welke tentoonstellingen in het najaar, resp. voorjaar worden bezocht. Begin september ontvangen de deelnemers informatie over de groepsindeling, de procedures en de museumbezoeken in het najaar. Informatie over de voorjaarsbezoeken wordt in december verzonden. 

* De door u betaalde kosten ad. € 6,50 voor de activiteiten die in seizoen 2019-2020 werden geannuleerd, worden op de kosten van seizoen 2020-2021 in mindering gebracht.

Datums

Op de website onder ‘Programma’ is per groep vermeld wanneer een museumbezoek plaatsvindt.

Groepsleiding

Via het genoemde bezoekschema op de website zijn de namen van de leidsters te vinden.

Kosten

€ 40,00 * Tevens is een geldige Museumkaart verplicht. Naast de Museumkaart wordt, door musea, de bankgiroloterij-vipkaart steeds vaker geaccepteerd als  geldig entreebewijs. 

Vervoer

De heen- en terugreis wordt gemaakt op eigen gelegenheid en is voor eigen rekening. Houd er rekening mee dat de NS de voorwaarden van de voordeelabonnementen per 2021 wijzigt.

Groepsindeling

Het moment van inschrijven is voor nieuwe deelnemers niet bepalend of men geplaatst wordt in de opgegeven groep. Gestreefd wordt bestaande groepen bijeen te houden. Dit betekent dat nieuwe deelnemers kunnen worden benaderd over aansluiten bij een van de andere groepen, waar nog wel ruimte is. .

Contactpersonen

Tineke Boomsma en
Marijke Loevendie

de contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina, u kunt
deze alleen zien als u bent ingelogd