Europa

 

europa

 

Veel mensen denken bij Europa aan de Europese Unie (EU). Dat is ook niet zo vreemd, want in de media wordt veel aandacht besteed aan actuele problemen die binnen de EU spelen: het kleiner wordende draagvlak (euroscepsis), het beperkte democratische gehalte, de macht van de bureaucratie, de monetaire crisis, de ontbrekende samenwerking omtrent migratie, de ondermijning van de rechtstaat in enkele lidstaten, de grote onderlinge verschillen op sociaal gebied, de verschillende visies op financieel beleid enzovoorts.

Maar Europa is meer dan alleen de EU. Het continent Europa telt (exclusief vier mini-staatjes) in totaal 46 landen. In 2019 zijn er 19 Europese landen, waaronder Rusland en Turkije en binnenkort Groot-Brittannië, die niet tot de EU behoren. Met name de relatie tussen deze landen en de Unie is de laatste jaren verslechterd, zij het op geheel verschillende manieren.

In deze cursus wordt aan de hand van een beknopte geschiedenis van Europa geprobeerd een aantal belangrijke hedendaagse Europese kwesties in historisch perspectief te plaatsen. Uitgangspunt daarbij is dat niet alleen economie en politiek, maar ook sociale verhoudingen, cultuur en religie grote impact hebben (gehad) op de ontwikkelingen binnen Europa.

Data

Dinsdag 09, 16, 23, 30 oktober 2018

Tijd

19.30 - 21.30 uur

Locatie

CC Jan van Besouw

Docenten

Drs. F. Greve 

Kosten

€ 38,00 inclusief koffie/thee

Contactpersoon

Klik hier en log vervolgens in voor de contactgegevens.