Luther en zijn tijd

 

Luther en zijn tijd 2

 

Wereldwijd wordt dit jaar herdacht en gevierd dat 500 jaar geleden
de reformatie van Martin Luther begon. 
Binnen enkele jaren veranderde hij van een onbekende monnik in het kleine stadje Wittenberg, 
in een ver buiten de grenzen van Duitsland bekende theoloog.

Luthers reformatie veranderde het kerkelijke, maar ook het politieke, maatschappelijke en culturele landschap van Duitsland. Ook in andere landen werden zijn ideeën spoedig overgenomen.

In de Nederlanden waren Luthers geschriften al vanaf 1518 bekend. Lutherse gemeenten zijn er al ruim 400 jaar, maar toch bleven de lutheranen een van de religieuze minderheden.

Sabine Hiebsch geeft ons een boeiende schets van de mens Luther en de wereld waarin hij leefde aan de hand van enkele van zijn theologische hoofdthema's. Zij schetst de lijnen naar Nederland en de geschiedenis van de Nederlandse lutherse traditie. Ook Luthers’ huishouden en de vrouwen in die tijd komen aan bod.

Dr. Sabine Hiebsch is Kooiman-Boendermaker Onderzoeker voor Luther en de geschiedenis van het ( Nederlandse ) lutheranisme aan de Theologische Universiteit van Kampen. 
www.500jaarluther.nl

 

Datum Dinsdag 14 november 2017
Tijd 19.45 - 22.00 uur
Locatie CC Jan van Besouw
Spreker Dr. S. Hiebsch
Kosten € 3,00
Contactpersoon Liliane in ’t Veld
013 5340047 / 06 12700977
dlevtnimjl.[antispam].@hotmail.com
Belangstellenden zijn welkom.
Kosten € 6,00 inclusief koffie of thee, te voldoen aan de ingang van de zaal.