Algemene Levenvergadering september 2017

Geplaatst op 10-09-2017  -  Categorie: Algemeen

Door de Algemene Ledenvergadering, die plaatsvond op 7 september, zijn de volgende besluiten genomen: 

  • Trix Vissers is herbenoemd als bestuurslid. Trix is tevens voorzitter van het KVG Goirle.
  • Anke Eijkens en  Elly van den Tillaart zijn benoemd als bestuurslid. Wij wensen hen veel succes met hun werkzaamheden.
Renate van  Dommelen is afgetreden als bestuurslid. Zij is gedurende 7 jaar een van de bestuurders geweest van onze vereniging. Wij danken haar voor het vele werk dat zij heeft gedaan en wensen haar succes met alles wat zij in de toekomst nog gaat ondernemen.