Disclaimer & Privacybeleid                         

Disclaimer

Het Katholiek Vrouwengilde Goirle noch de redactie is verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, veroorzaakt door het gebruik van de informatie in deze website.

Ondanks de grote zorg die wij besteden aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in deze website, kan het KVG hierop geen garantie geven. Informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden vervangen of verwijderd.

Tenzij anders vermeld, zijn alle teksten en beeldmaterialen eigendom van het KVG. Het gebruik van deze teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door de rechthebbende.   

                          

Privacybeleid van KVG Goirle – netwerk van en voor vrouwen

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die KVG Goirle – netwerk van en voor vrouwen (hierna: KVG Goirle) verwerkt van haar leden en personen die op de wachtlijst staan.

Indien u lid wordt van KVG Goirle, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
U wordt geadviseerd om het Privacybeleid goed door te lezen. Dit Privacybeleid blijft beschikbaar op deze website.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
KVG Goirle, taairaterces.[antispam].@kvggoirle.nl KvK nummer 40259957.
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via eitartsinimdanedel.[antispam].@kvggoirle.nl

2. Welke gegevens verwerkt KVG Goirle en voor welk doel
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam, geboortedatum;
 • adresgegevens eventueel postadres;
 • telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

KVG Goirle verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
  • contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;
  • aanmaken van een account voor de KVGwebsite;
  • het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven en andere interessante informatie over de diensten van KVG Goirle en om carpoolen bij activiteiten mogelijk te maken;
  • verzenden van de KVGnieuwsbrief;
 • uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor het afhandelen van uw betaling.

3. Bewaartermijnen

KVG Goirle verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden uw persoonsgegevens vernietigd, tenzij voldaan moet worden aan de wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft KVG Goirle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. KVG Goirle maakt gebruik van het programma e-Captain.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt KVG Goirle gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met deze bewerkers wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 • Via MIJN KVG kunt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen en er is de mogelijkheid om uw lidmaatschap op te zeggen.
 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen via eitartsinimdanedel.[antispam].@kvggoirle.nl
 • Indien u klachten hebt over de wijze waarop KVG Goirle uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via taairaterces.[antispam].@kvggoirle.nl
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan taairaterces.[antispam].@kvggoirle.nl
 • Antwoorden kunt u verwachten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 1 maand.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. U wordt geadviseerd om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 15 maart 2018.