Veelgestelde vragen 

Op deze pagina wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen over onze vereniging en het regelen van de eigen zaken via onze website.
Via vrouwennetwerkgoirle.nl kan ieder lid vrijwel alle zaken zelf regelen.
Veel informatie kunt u alleen bekijken als u op de website bent ingelogd.

 

Helpende Handen

Wat doen de helpende handen?

Er zijn binnen de vereniging veel taken die door leden verricht worden. Denk hierbij aan de webmaster, de coördinator van een werkgroep, contactpersoon voor activiteiten, gastvrouw bij grote bijeenkomsten, communicatiemedewerkers of bestuurslid. Een lid kan bij de helpende handen zelf aangeven welke rol ze het liefst wil vervullen en wat het best bij haar past.

 
Hoe kan ik mij aanmelden bij de helpende handen?

Bij de start van het verenigingsjaar doet het bestuur een oproep aan de leden om actief mee te gaan werken in de werkgroepen voor het nieuwe programma. Binnen onze vereniging zijn er altijd helpende handen nodig voor diverse taken. Hebt u belangstelling hiervoor dan kunt u zich wenden tot het secretariaat.

Het is vaak mogelijk om een tijdje met een ervaren lid van de helpende handen mee te lopen om bekend te raken met de werkzaamheden.

 

Inloggen

Hoe kan ik inloggen?

Zowel op de homepagina als op de pagina ‘Mijn Netwerk’ is een inlogscherm te vinden waar u de gebruikersnaam en het wachtwoord in kunt vullen.

hoe-inloggen
Deze gebruikersnaam ontvangt u per mail op het moment dat u lid wordt van onze vereniging.

 
Waarom lukt bij mij het inloggen niet?

Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar vaak is een klein typfoutje er al de oorzaak van dat u niet in kunt loggen. Let daarom goed op het juiste gebruik van hoofd- en kleine letters, leestekens en cijfers.
Kijk eventueel verder bij ‘veelgestelde vragen’ onder ‘Wat doe ik als ik mijn wachtwoord vergeten ben?’ of onder ’Wat doe ik als ik mijn gebruikersnaam vergeten ben?’.

 
Wat doe ik als ik mijn wachtwoord vergeten ben?

Als u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u klikken op de tekst ‘Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?’ die zich op de homepage onder het inlogscherm bevindt.

wachtwoord-vergeten-1

wachtwoord-vergeten-2

In het scherm dat dan verschijnt, vult u uw e-mailadres in en het aantal ruitjes dat u ziet (het totaal aantal ruitjes noteren in cijfers in het vak ‘totaal aantal ruitjes). U klikt op ‘verzenden’.

U ontvangt een e-mail met daarin een link om de gegevens te wijzigen. In deze mail staat ook uw gebruikersnaam.

De link klikt u aan.

wachtwoord-vergeten-3

In het nieuwe scherm vult u bij ‘nieuw wachtwoord’ het nieuwe wachtwoord in. U kunt hier een wachtwoord invullen dat u gemakkelijk kunt onthouden.

Bij herhaal wachtwoord vult u precies hetzelfde nieuwe wachtwoord in.

Het is belangrijk om overal de hoofd- en kleine letters, leestekens en cijfers goed in te vullen. 

Daarna klikt u op ‘opslaan’.

 
Wat doe ik als ik mijn gebruikersnaam vergeten ben?

Als u uw gebruikersnaam niet meer weet, kunt u klikken op de tekst ‘Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?’ die zich onder het inlogscherm bevindt.

wachtwoord-vergeten-1

 wachtwoord-vergeten-2

In het scherm dat dan verschijnt vult u opnieuw uw e-mailadres in en het aantal ruitjes dat u ziet (het totaal aantal ruitjes noteren in cijfers).
U klikt op ‘verzenden’.

U ontvangt een e-mail met daarin uw gebruikersnaam.

Hiermee kunt u opnieuw inloggen. 

 
Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Klik op de pagina ‘Mijn Netwerk’ op de button ‘ACCOUNT WIJZIGEN’.

wachtwoord-wijzigen

Kies voor de tab ‘Wachtwoord wijzigen’.

wachtwoord-wijzigen

Vul het oude wachtwoord in in het eerste invulvak.

Type het nieuwe wachtwoord vervolgens in in het tweede en derde invulvak.

Kies voor ‘opslaan’. 

 
Hoe kan ik mijn gebruikersnaam wijzigen?

Klik op de pagina ‘Mijn Netwerk’ op de button ‘ACCOUNT WIJZIGEN’. 

gebruikersnaam-wijzigen

Vervang de gebruikersnaam die getoond wordt door de gewenste nieuwe gebruikersnaam. Type deze nieuwe naam nogmaals in het tweede invulvak.

Kies voor ‘opslaan’.

 
Wat doe ik als ik moeite heb met het gebruik van de website?

Als het u niet lukt om uw Vrouwennetwerk Goirle-zaken te regelen via de computer, de tablet of de smartphone vraag dan een vriend(in), (klein)kind of buur om even mee te kijken.

Als u onverhoopt moeilijkheden hebt bij het inloggen of inschrijven voor activiteiten, dan is het niet wenselijk dat u bestuursleden of contactpersonen hiervoor gaat bellen. Als u er echt helemaal niet uit komt, kunt u een e-mail sturen naar eitartsinimdanedel.[antispam].@vrouwennetwerkgoirle.nl. De ledenadministrateur zal dan binnen enkele dagen uw e-mail beantwoorden.

 

Wijziging persoonlijke gegevens

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens als mijn (email)adres of telefoonnummer wijzigen?

Het is in uw eigen belang dat de gegevens altijd actueel zijn. Als wij bijvoorbeeld niet over uw juiste e-mailadres beschikken dan mist u misschien belangrijke informatie. Ook kunt u zonder geldig e-mailadres niet inschrijven voor de activiteiten.

Klik op de pagina ‘Mijn Netwerk’ op de button ‘PERSOONLIJKE GEGEVENS’.

wijzigen-persooonlijke-gegevens-1

Klik bij het deel dat u aan wilt passen op de button ‘wijzigen’.

 wijzigen-persooonlijke-gegevens-2

Wijzig de persoonlijke gegevens in het invulveld of de invulvelden.

Klik op ‘opslaan’. 

 
Hoe vul ik de akkoordverklaring privacybeleid in?

Om in overeenstemming te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het noodzakelijk dat alle leden de akkoordverklaring invullen.
De tekst van het Vrouwennetwerk Goirle-privacybeleid kunt u lezen op onze website.

Log in op de website. Klik op de pagina ‘Mijn Netwerk’ op de button ‘PERSOONLIJKE GEGEVENS’. Bij de rubriek ‘Overige’ klikt u op . De datum kan ingetypt worden (dd-mm-jjjj) of in de kalender achter aan de regel aangeklikt worden. In de tweede regel klik op het pijltje rechts om de ‘ja’ en ‘nee’ weer te geven. Geef uw voorkeur aan met betrekking tot de akkoordverklaring door op ‘ja’ of ‘nee’ te klikken. Zowel de datum als ‘ja’ of ‘nee’ moeten worden ingevuld.
Vergeet daarna niet op opslaan te klikken!

In de volgende printscreens ziet u in stappen hoe u uw voorkeur voor het akkoordverklaring privacybeleid voltooit. Indien u vragen heeft over het privacybeleid neem contact op met de eitartsinimdanedel.[antispam].@vrouwennetwerkgoirle.nl

 1)

akkooord-privacybeleid-1

 2)

akkooord-privacybeleid-1a

 3)

akkooord-privacybeleid-2

 4)

akkooord-privacybeleid-2a

 5)

akkooord-privacybeleid-2b

 6)

akkooord-privacybeleid-2c

 7)

akkooord-privacybeleid-3

 8)

akkooord-privacybeleid-3b

 9)

akkooord-privacybeleid-3c

 

 

 

Inschrijving voor activiteiten

Hoe kan ik het programma van alle activiteiten inzien?

Na half mei is het jaarprogramma op de website in te zien.

  • Klik op de website op het tabblad ‘Programma’ en er verschijnen 7 gekleurde zeshoeken (hexagons).
  • Onder de zeshoek ‘Informatie’ vind je uitleg over de inschrijfperiodes en de procedure hoe je inschrijft op een van de programmaonderdelen.
  • Onder de zeshoek ‘Pdf’ vind je een pdf-versie van het gehele programma en het jaaroverzicht. Na het inloggen kun je de pdf-versie downloaden en uitprinten. 
  • Onder de overige zeshoeken vind je de categorieën Zomeractiviteiten – Lezingen – Activiteiten en Culturele club. 
  • Klik op een van deze categorieën. Door op de foto of op ‘lees meer’ te klikken krijg je alle verdere informatie over het programmaonderdeel.  

Zodra je een keuze hebt gemaakt, kun je naar de vraag “Hoe kan ik inschrijven voor activiteiten?” gaan.

 
Hoe kan ik inschrijven voor activiteiten?

Vanaf 01 juni kan voor alle programmaonderdelen ingeschreven worden. Het programma kent drie sluitingsdata voor inschrijving. De uiterste datum voor inschrijving staat bij de tekst van de activiteit vermeld.

Inschrijven via een bestuurslid of een contactpersoon is niet mogelijk.

Klik op de pagina ‘Mijn Netwerk’ op de button ‘INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN’. Kies de gewenste activiteit uit de lijst en klik op de titel.

inschrijven-activiteit-1

Klik op ‘inschrijven’.

inschrijven-activiteit-2

Klik op de button ‘verder’.

inschrijven-activiteit-3

Klik op de button 'Nog een andere inschrijving' als u nog meer inschrijvingen voor andere activiteiten wilt doen.

U komt dan weer terug op het scherm met de lijst van activiteiten waar u een volgende inschrijving kunt doen door een titel aan te klikken.

Klik op de button ‘Afronden’ als u maar één inschrijving wilt doen of als dit uw laatste inschrijving was. Uw inschrijving wordt pas definitief als u op 'Afronden' heeft geklikt. Rond uw inschrijving binnen 30 minuten af!

U krijgt via e-mail altijd binnen enkele minuten een bevestiging van uw inschrijving(en).

 
Hoe kan ik inschrijven zonder computer?

Het is ook mogelijk om de website vrouwennetwerkgoirle.nl te benaderen vanaf een tablet of een smartphone. 

Tijdens vakantie kan via de smartphone ingeschreven worden. Ook is er bij de receptie van een hotel of camping vaak een computer beschikbaar. Er zijn internetcafés en ook bij grotere bibliotheken kan men vaak gebruik maken van een computer.

 
Hoe kan ik inschrijven als er een wachtlijst is?

Het kan voorkomen dat u bij het inschrijven voor een activiteit de melding krijgt, dat het maximum aantal deelnemers voor de activiteit bereikt is.

Het is dan mogelijk om in te schrijven op de wachtlijst.

Bij tablets en smartphones kan het voorkomen dat de spatieruimte tussen de button ‘Uitloggen’ en de titel van de activiteit erg groot is. Het lijkt dan, alsof er geen mogelijkheid geboden wordt om in te schrijven op de wachtlijst. Gaat u dan verder naar beneden op het scherm.

inschrijven-wachtlijst-1

Klik op ‘Inschrijven op wachtlijst’.

inschrijven-wachtlijst-2

Op uw scherm verschijnt een melding dat u nog niet deel kunt nemen aan de activiteit, maar dat u nog op de wachtlijst staat. Dit ziet u ook terug in uw eigen activiteitenoverzicht.

inschrijven-wachtlijst-3

Na de inschrijftermijn wordt door het bestuur bekeken bij welke activiteiten wachtlijsten zijn ontstaan. In 95% van de gevallen lukt het ons om nog een extra datum of extra capaciteit te verkrijgen en kunnen leden die op de wachtlijst staan alsnog meedoen.

U kunt dus gerust inschrijven voor de wachtlijst. Houd in ieder geval de datum alvast vrij in uw agenda!

 
Ben ik ingeschreven als ik op de wachtlijst sta?

Ja, een inschrijving op de wachtlijst is ook gewoon een inschrijving.
Na de inschrijftermijn wordt door het bestuur bekeken bij welke activiteiten wachtlijsten zijn ontstaan. In 95% van de gevallen lukt het ons om nog een extra datum of extra capaciteit te verkrijgen en kunnen leden die op de wachtlijst staan alsnog meedoen.

Zie desgewenst verder bij ‘Hoe kan ik een inschrijving annuleren als ik op de wachtlijst sta?’ 

 
Hoe schrijf ik in voor activiteiten met meerdere inschrijfdata?

Als bij een activiteit verschillende data en/of tijd vermeld staan, moet u eerst een keuze maken voor de gewenste dag en tijdstip, voor u inschrijft.

Het inschrijven gaat vervolgens op de gebruikelijke manier. Zie desgewenst verder bij ‘Hoe kan ik inschrijven voor activiteiten?’

Als u inschrijft voor een activiteit met meerdere inschrijfdata en/of tijdstippen en u hebt daarbij een plaats op de wachtlijst, schrijf dan niet ook op een andere datum of tijdstip in! Schrijft u toch voor meerdere data of tijdstippen in, dan krijgt u voor elke inschrijving een factuur.

Als u zich inschrijft voor een bepaalde activiteit en u ziet dat de datum en/of tijd van uw keuze vol is en u dus op de wachtlijst terecht komt, annuleer dan eerst deze inschrijving voor u zich inschrijft voor een andere datum.

Zie desgewenst verder bij ‘Hoe kan ik een inschrijving annuleren als ik op de wachtlijst sta?’.

 
Hoe zie ik voor welke activiteiten ik ingeschreven heb?

Klik op de pagina ‘Mijn Netwerk’ op de button ‘MIJN ACTIVITEITEN’.

voor-welke-activiteiten-ingeschreven

 

 
Hoe zie ik wanneer de activiteiten plaatsvinden waar ik voor ingeschreven heb?

Klik op de pagina ‘Mijn Netwerk’ op de button ‘MIJN ACTIVITEITEN’.

voor-welke-activiteiten-ingeschreven

 

 
Hoe zie ik voor welke activiteiten ik op de wachtlijst sta?

Klik op de pagina ‘Mijn Netwerk’ op de button ‘MIJN ACTIVITEITEN’.

inschrijven-wachtlijst-3

 

 
Hoe zie ik wie de andere deelnemers aan een activiteit zijn?

Klik op de pagina ‘Mijn Netwerk’ op de button ‘MIJN ACTIVITEITEN’.

voor-welke-activiteiten-ingeschreven

U klikt de titel van de activiteit aan waarvan u de deelnemerslijst wilt bekijken.

deelnemers-activiteit-1

 

U klikt op de button ‘Deelnemers’.

De deelnemerslijst wordt getoond. 

Als er een wachtlijst is, kunt u dat ook terugzien in op de deelnemerslijst. De kleur van het vinkje geeft de status van de inschrijving aan.

deelnemers-activiteit-2

Als u de contactgegevens van andere deelnemers wilt weten, kun u deze gegevens opzoeken via de ledenlijst.

Zie desgewenst verder bij ‘Hoe kan ik de ledenlijst bekijken?’.

 

 
Kan ik hulp krijgen bij het inschrijven voor activiteiten?

Als het u niet lukt om uw Vrouwennetwerk Goirle-zaken te regelen via de computer, de tablet of de smartphone vraag dan een vriend(in), (klein)kind of buur om even mee te kijken.

Als u het moeilijk vindt om in te loggen of in te dan schrijven voor activiteiten is het niet wenselijk dat u bestuursleden of contactpersonen hiervoor gaat bellen. Als het echt niet lukt, kunt u een e-mail sturen naar eitartsinimdanedel.[antispam].@vrouwennetwerkgoirle.nl. De ledenadministrateur zal dan binnen enkele dagen een antwoord geven op uw e-mail.

In juni wordt een inloopmiddag georganiseerd voor begeleiding bij het inschrijven voor activiteiten. U ontvangt in mei informatie over datum en tijd.

 

Annulering van activiteiten

Hoe kan ik een activiteit annuleren?

Klik op de pagina ‘Mijn Netwerk’ op de button ‘MIJN ACTIVITEITEN’.

voor-welke-activiteiten-ingeschreven

Annuleren van activiteiten kan alleen als er nog geen facturen verstuurd zijn. Deze activiteiten zijn herkenbaar aan het rode kruisje achter de datum/tijd. In dit voorbeeld kan dus alleen de Lustrumviering nog geannuleerd worden. 

Klik op het rode kruisje achter de betreffende activiteit.

activiteit-annuleren

Klik op de button ‘Inschrijving verwijderen’.

 
Hoe kan ik een inschrijving annuleren als ik op de wachtlijst sta?

Klik op de pagina ‘Mijn Netwerk’ op de button ‘MIJN ACTIVITEITEN’.

inschrijven-wachtlijst-3

Activiteiten met een rood kruisje erachter kunnen geannuleerd worden. Klik op het rode kruisje achter de betreffende activiteit.

activiteit-annuleren

Klik op de button ‘Inschrijving verwijderen’.

 

Wijzigen deelnamedatum voor dezelfde activiteit

Hoe kan ik op een andere datum deelnemen aan een activiteit waar ik voor ingeschreven heb?

Als er voor een activiteit meerdere inschrijfdata en/of tijden zijn en u wilt de datum of het tijdstip waarvoor u ingeschreven hebt wijzigen, zijn daarvoor twee mogelijkheden. 

  1. Als er nog geen factuur voor de activiteit verzonden is, kunt u de inschrijving voor de ingeschreven datum of tijdstip zelf annuleren en vervolgens inschrijven voor een nieuwe datum of tijdstip. Zie desgewenst verder bij ‘ Hoe kan ik een activiteit annuleren?’ of ‘Hoe kan ik een inschrijving annuleren als ik op de wachtlijst sta?’. 
  2. Als er al een factuur voor de activiteit verzonden is, kunt u een e-mail sturen naar de contactpersoon met het verzoek om datum of tijdstip van deelname te wijzigen. De naam van de contactpersoon vindt u bij de betreffende activiteit op de website en in het programmaboekje. 

Als u de datum van een inschrijving wijzigt, krijgt u geen voorrang op leden die op de wachtlijst staan. 

Als een verzoek tot deelname op een andere datum niet gehonoreerd kan worden, bijvoorbeeld omdat het maximum aantal deelnemers bereikt is, vindt er geen restitutie plaats. 

 

Verhindering

Hoe kan ik me afmelden voor een activiteit?

Als u niet aan de activiteit deel gaat nemen waar u voor ingeschreven hebt, meldt u dan af bij de contactpersoon van de betreffende activiteit. Dit geldt ook voor de activiteiten waarvoor u op de wachtlijst staat. 

De naam van de contactpersoon vindt u op de website bij de betreffende activiteit en in het programmaboekje. 

Bij afmelding, ongeacht de reden van verhindering, vindt er geen restitutie plaats omdat de kosten voor organisatie, ruimte, docent of begeleider enz. al gemaakt zijn.

 
Kan ik bij afmelding mijn inschrijfgeld terugvragen?

Als u zich, wegens bijzondere omstandigheden, over een langere periode voor één of meerdere activiteiten moet afmelden, kunt u per e-mail, bij de penningmeester een verzoek indienen voor restitutie. Of er restitutie plaatsvindt, beoordeelt het bestuur.

 

Facturen

Hoe kan ik zien welke facturen ik ontvangen heb?

Klik op de pagina ‘Mijn Netwerk’ op de button ‘MIJN FACTUREN’. 

facturen

 

 
Hoe kan ik zien welke facturen ik nog open heb staan?

Klik op de pagina ‘Mijn Netwerk’ op de button ‘MIJN FACTUREN’. 

facturen

Onderaan het facturenoverzicht staat vermeld welk factuurbedrag nog open staat.

Het kan zijn dat de penningmeester de betalingen nog niet verwerkt heeft. Kijkt u dan na een paar dagen nog eens.
Een factuur moet binnen de gestelde termijn van 30 dagen betaald worden.

 

 

Documenten van Vrouwennetwerk Goirle

Hoe kan ik de documenten van de vereniging inzien, zoals het jaarverslag, het huishoudelijk reglement en de notulen van de Algemene Ledenvergadering?

Klik op de pagina ‘Vereniging’ op ‘Documenten van Vrouwennetwerk Goirle’. 

Hier vindt u de statuten van Vrouwennetwerk Goirle, het Huishoudelijk Reglement, het laatste jaarverslag, het laatste financiële jaaroverzicht, alsmede de conceptnotulen van de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV).

 
Hoe kan ik de ledenlijst bekijken?

Klik op de pagina ‘Vereniging’ op de knop ‘Ledenlijst’. 

Hier vindt u de namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van alle leden. 

De Europese privacywetgeving staat het niet toe om (gedeeltes van) deze lijst naar de eigen computer te kopiëren. 

Ga altijd vertrouwelijk om met persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, telefoonnummers enz.) van Vrouwennetwerk Goirle leden. Het is niet geoorloofd om gegevens van leden met niet-Vrouwennetwerk Goirle leden te delen.

 
Hoe kan ik het e-mailadres van een contactpersoon vinden?

Klik hiervoor op de pagina ‘Programma’ op de titel van de betreffende activiteit. U krijgt dan de volledige beschrijving van de activiteit met daarbij de datum, de tijd, de locatie en de contactpersoon. 

Klik op de naam van de contactpersoon (of voorlopig nog op de tekst ‘Klik hier en log vervolgens in voor de contactgegevens’).

U krijgt dan een overzicht van contactpersonen met e-mailadressen. 

De contactgegevens van de contactpersoon staan ook onder elke beschrijving van een activiteit in het programmaboekje vermeld. 

De contactgegevens van het bestuur staan op de pagina ‘Vereniging’ onder ‘Contactgegevens bestuur’.

 
Waar kan ik het volledige programma vinden op de website?

 

Het programmaboekje is – alleen voor leden – te downloaden vanaf de pagina ‘Programma’, u moet hiervoor ingelogd zijn.  

Klik op de pagina ‘Programma’ op de button ‘Download programma’.

Afhankelijk van de instellingen van uw computer, tablet of smartphone wordt (een vermelding van) het pdf-bestand van het boekje dan zichtbaar op uw scherm of u kunt het bestand terugvinden in de folder ‘Downloads’.

documenten-kvg

 

 

Lidmaatschap

Hoe lang moet ik wachten voordat ik lid kan worden?

Het aantal leden dat jaarlijks toegelaten kan worden is afhankelijk van het aantal afmeldingen. Je moet momenteel rekening houden met een wachtlijst.

 
Hoe is de toelating van wachtlijst naar lidmaatschap geregeld?

Bij de toelating van nieuwe leden vanuit de wachtlijst wordt uitgegaan van de richtlijn dat er viermaal zoveel dames uit de gemeente Goirle (Goirle en Riel) worden toegelaten als dames uit ander gemeenten.

 
Hoe kan ik mijn lidmaatschap beƫindigen?

Als u het lidmaatschap wilt opzeggen dan moet u dit doen 4 weken vóór de start van het nieuwe verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot 31 mei. Deze regel bestaat, zodat nieuwe leden voor 1 juni alle informatie kunnen ontvangen die zij nodig hebben om in te kunnen schrijven. 

Klik op de pagina ‘’Mijn Netwerk’ op de button ‘Opzeggen lidmaatschap’.

beeindiging-lidmaatschap

Plaats een vinkje achter de tekst ‘Hierbij bevestig ik mijn opzegging per 01-06-2019’ en klik op ‘Opzeggen lidmaatschap’.

Bij een te late opzegging (dus na 4 mei) ontvangt u begin juni de factuur voor de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar.  

 

 

 

Home