Wijziging na inschrijving voor een activiteit

Geplaatst op 07-06-2018  -  Categorie: Algemeen

Wijzigingen aanbrengen op de door u ingeschreven activiteiten zijn niet mogelijk nadat de factuur is verzonden.

Het op de factuur vermelde bedrag dient binnen de gestelde betalingstermijn te zijn voldaan.

Als u niet deel kunt nemen aan een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld, vindt er geen restitutie plaats van het al betaalde bedrag.