Stand up filosofie met Tjeerd van de Laar

Muziek luisteren

 

Filosofen zijn dwarsdenkers, ze bevragen ideeën die voor de meeste mensen vanzelfsprekend zijn en gaan daarmee vaak tegen de tijdsgeest in. Dat kan irritant zijn. Filosoferen betekent echter ook meedenken, je laten verleiden en meenemen door een nieuw idee dat op het eerste gezicht misschien niet zo voor de hand ligt. Dat kan spannend en verrijkend zijn.

In deze filosofische workshop maak je kennis met een aantal favoriete filosofische vragen over bijvoorbeeld vrije wil en persoonlijke identiteit en ervaar je hoe filosofen dit soort vragen onderzoeken. Door middel van verschillende denkvormen zoals gedachte-experimenten, samen lezen en sowieso het (geleide) filosofische gesprek worden we op weg geholpen en bepalen we gezamenlijk de richting van ons onderzoek.

Voor deelname aan deze reeks is geen enkele filosofische voorkennis nodig. Na elke workshop ga je naar huis met meer (filosofische) vragen dan waarmee je begon en weet je waarom precies dát zo belangrijk is.

Dr. Tjeerd van de Laar is universitair docent aan Tilburg University waar hij zich met name bezighoudt met onderwijsfilosofie en het opleiden van docenten voor het voortgezet onderwijs. In 2007 promoveerde hij met een filosofisch proefschrift over wetenschappelijk onderzoek naar vrije wil. Daarnaast heeft hij verschillende filosofische werken geschreven.

Data Donderdag 31 oktober 2024
07, 21 en 28 november 2024
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie CC Jan van Besouw
Docent De heer Tjeerd van de Laar
Kosten € 40,00 inclusief koffie/thee
Uiterste 
Inschrijfdatum
15 augustus 2024
Contactpersoon

Els Lambooij

de contactgegevens vindt u
onderaan deze pagina, u kunt deze
alleen zien als u bent ingelogd